Projectlibre

ProjectLibre je open source řešením pro projektové manažery určení pro libovolný projekt. ProjectLibre je možné použít jako náhradu za Microsoft Project a další komereční aplikace na přípravu harmonogramu projektů. ProjectLibre využívá standardní plánovací funkconalitu, na jakou jste zvyklí z jiních produktů:

  • Gantt chart- základní zobrazení plánovacích nástrojů
  • Network diagram (síťoví diagram)
  • PERT diagramy
  • WBS
  • RBS
  • Earned Value, ad.

Aplikace ProjectLibre vznikla jako následovník aplikace OpenProj, která není nadále udržována a podporována. ProjectLibre je přeložen do mnoha světovích jazyků, mezi nimi nechybí ani Čeština. Mezi další jazyky patří angličtina francoužština, španělština, němčina, ad.
ProjectLibre je distribuován pod licencí CPAL a je dostupný pro nejpoužívanější operační systémy - Windows, Unix, Linux, Mac. ProjectLibre využívá vlastního nativní formátu .POD, otevřít dokáže ale i formáty komerčních aplikací Microsoft Project a Primavera.

Oficiální podporu aplikace ProjectLibre, stejní jako školení v oblasti projektového řízení a nástrojů projektového řízení zastřešuje společnost Red Tie, s.r.o.