Projectlibre

ProjectLibre je open source řešením pro projektové manažery určená pro plánování projektů. ProjectLibre je možné použít jako náhradu za Microsoft Project a další komereční aplikace na přípravu harmonogramu projektů. ProjectLibre využívá standartní plánovací funkconalitu, na jakou jste zvyklí z jiných produktů:

  • Gantt chart- základní zobrazení plánovacích nástrojů
  • Network diagram (síťový diagram)
  • PERT diagramy
  • WBS
  • RBS
  • Earned Value, ad.

Aplikace ProjectLibre vznikla jako následovník aplikace OpenProj, která není již nadále udržována a rozvíjena. ProjectLibre jje přeložen do mnoha světových jazyků, mezi nimiž nechybí ani čeština. Mezi další jazyky patří angličtina, franzouština, španělština, němčina, portugalština, švédština, ruština či čínština.
ProjectLibre je distibuováno pod licencí CPAL a je dostupné pro nejpoužívanější operační systémy - Windows, Unix, Linux, Mac. ProjectLibre využívá vlastního nativní formátu .POD, otevřít dokáže ale i formáty komerečních aplikací Microsoft Project a Primavera.

Rezence aplikace ProjectLibre je též: dostupná zde

Ofiicální podporu aplikace ProjectLibre, stejně jako školení v oblasti projektového řízení a nástrojů pro řízení projektů zastřešuje společnost Red Tie, s.r.o.